Македонците во Србија се раскарааа, се бара ревизија, инспекција и кривични пријави

Како резултат на постојаните поплаки за неправилности во работењето на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија (НС), Партијата на Македонците во Србија (СМС) бара од надлежните српски институции да спроведат вонредна државна ревизија и буџетска инспекција на работењето на Советот. Више

ПАРТИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СРБИЈА: Бараме ревизија и инспекција за работата на претседателот на НС

Како резултат на постојаните поплаки за неправилности во работењето на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија (НС), Партијата на Македонците во Србија (СМС) бара од надлежните српски институции да спроведат вонредна државна ревизија и буџетска инспекција на работењето на Советот. Више