Saopštenje

Stranka Makedonaca Srbije

Nakon učestalih pritužbi na nepravilnosti u radu Nacionalnog Saveta makedonske nacionalne zajednice u Srbiji (NS MNZ), od pojedinaca i većine udruženja Makedonaca u Srbiji, a koja su apsolutno nezadovoljna odnosom i samovoljom predsednika NS i pritom nam ukazuju na mnogobrojne zloupotrebe u NS, ovim putem, otvorenim pismom preko medija, javno zahtevamo:

Zbog nepravilnosti pri izboru direktora i raspuštanju UO novinsko izdavačke ustanove, (NIU MIC) a zbog čega je podnešena tužba Upravnom sudu, da se sprovede i izvrši

-Vanredna državna revizija poslovanja u Nacionalni Savetu MNZ

-Vanredna buđetska inspekcija RS o korišćenju buđeta u NS

-Po utvrđenim nepravilnostima (koje su već konstatovane sa 2 izrečene kazne od Poverenika za informacije od javnog interesa), da se podignu krivične prijave i po istim da se postupa.

-Da se uvedu vanredne mere i privremena uprava u NS i raspisu novi vanredni izbori za NS MNZ.

Upučujemo poziv i ministarstvu MDULS da u saglasnosti sa svojim nadležnostima koje su prenesene na NS, a zloupotrebljavaju se, u skopu svojih zakonskih ovlašćenja preuzme aktivnosti za kontrolu NS.
Obavestili smo i ambasadu RSM u Beogradu da se u sklopu svojih ingerencija, zauzme za zaštitu prava makedonske nacionalne zajednice u Srbiji.
Ukoliko nadležne institucije u RS ne budu adekvatno reagovale i izvršile inspekciju u NS MNZ, to čemo primiti kao nefunkcionisanje sistema ka sprovođenju zakonskog poslovanja buđetske institucije koja bi trebalo da bude najviši organ jedne nacionalne zajednice.

U tom slučaju Stranka makedonaca Srbije će ući u  BOJKOT na predstojećim izborima u RS.

Ilijevski Goran
Predsednik
Stranka makedonaca Srbije